סרטונים מכנסי הפיקוח על הקונסרבטוריונים - תשע"ט 2019