מהלך בחינת בגרות - רסיטל - ג'אז

מהלך/שלבי הבחינה ותיאור מתווה לבוחן/ת
דרך ניהול הבחינה
עם כניסתו לחדר, נוודא שהנבחן ומלוויו מרגישים בנח ונזמין אותם להתארגן בנחת, תוך שנבקש מהם להגיש לבוחנים את העבודה הנלווית וטופס הבחינה.

כשמוכן, נציג עצמנו לנבחן, ונאמר לו כמובן שאנו מאחלים לו הצלחה, שאנו מאזינים לו ותשומת ליבנו נתונה לו ולנגינתו, ולהם בלבד, ונאפשר לו לבחור את הקטע הראשון שינגן, אותו ינגן בשלימותו. את יתר הקטעים נאמר לו שיתכן ולא נשמע במלואם, הכל בהתאם לצרכיהם של הבוחנים להתרשם מכל יכולותיו של הנבחן.

לאחר שהתרשמנו בצורה מספקת ועמדנו על רמתו של הנבחן בכל הפרמטרים, נבקש מהנבחן לשמוע את השיעתוק.

עם סיום קטעי הנגינה, נודה למלווים, ונישאר עם הנבחן ל 2/3 שאלות עיוניות, בנושאי תאוריה והרמוניה, כפי שעולים מנגינתו בפנינו ומהעבודה העיונית, וכך נוכל גם להתרשם האם לנבחן יש את הידע הנדרש, או שחלילה לא עשה העבודה בעצמו.
הנחיות לרסיטל בגרות בג'אז
הנחיות לרשימת הקטעים המוצעת לרסיטל בגרות בג'אז
הרשימה הנ"ל משקפת טווח רחב מאד של קטעים, שהפכו עם השנים לנכסי צאן ברזל של רפרטואר הג'אז המקובל. חלקם מוכרים מאד לנגני הג'אז, לרבות מורים, תלמידים ומאזינים, וחלקם מוכרים פחות.

ניתן לראות בה רשימה מנחה, מעין הכוונה ותזכורת למורים המבקשים לרענן את זיכרונם ו/או לחפש כיוונים חדשים לתלמיד זה או אחר.

הרשימה אינה ממצה ואינה מגבילה את שיקול דעתו של המורה ו/או התלמיד בבחירת קטע אחר, שעשוי להתאים.

כמובן שעל התלמיד להיוועץ במורה, שהוא האחראי לתקינות הרפרטואר המוצע בתכנית הרסיטל המוגשת לאישור המשרד.
תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן לקטגוריות בהן נעשה שימוש:
שם הקטע, המלחין, אופי הקטע והסגנון.
תשומת לב מיוחדת לקטגוריית ה"סגנון": נעשה צמצום של הסגנון ל- swing/ballade/non swing . לא בוצעה קלסיפיקציה מדוייקת של התקופה ) be-bop או swing (, וזאת בשונה מהדרישה בתחום ה"קלאסי". הסיבה נעוצה בכך שהקטעים עצמם הם "ספוג", במובן שרובם יכולים לספוג תכנים רב-תקופתיים. אשר על כן, כדי לייצר רסיטל שעונה על כל הדרישות, לשם הדוגמה מבחינת טמפו וגיוון סגנוני, יש להתבונן בקטגוריית "קטע נדרש".

נקודה נוספת היא שהרשימה אינה מתייחסת לכלים השונים, וכל כלי ואף קול יכולים לבחור רפרטואר מכל הרשימה.

בכל הנוגע לבחירת קטע לשיעתוק, נחוצים חוות דעתו וניסיונו של המורה. ראה על כך בפרק הבא.
הקטע לשיעתוק
כעיקרון, המורה, אשר מכיר את התלמיד על יכולותיו ורמתו, הוא זה שימליץ לו על הקטע לשעתוק.

ככלל, רצוי שהקטע לשיעתוק יבוצע במקור על אותו הכלי עליו מנגן התלמיד. כך, מעבר לאתגר השמיעתי והביצועי, לתלמיד גם רף גבוה להגיע אליו בכלי שלו עצמו. ואולם, בהסכמה עם המורה, אין מניעה לשעתק סולו המבוצע בכלי אחר, שכמובן גם בכך יש משום תרומה אדירה להבנת השפה, איכות הביצוע והניואנסים הכליים והסגנוניים.

הרשימה של הרפרטואר המוצע טומנת בחובה מניה וביה אפשרויות בלתי מוגבלות לקטעים לשעתוק. לשם בחירה, נדרשים נסיונו של המורה וסקרנותו של התלמיד.

למותר לציין את חשיבות ההאזנה למוזיקה, ודרך מטלות של האזנה לשלל קטעים ברשימה זו, יוכל התלמיד עצמו להציע קטעים לשיעתוק.
העבודה הנלווית למבחן הרסיטל
תכלית העבודה הנלווית הינה לאפשר לתלמיד להקיף גם את החלק האנליטי/ניתוחי, ולהעלות את הדברים על הכתב, באופן שמלמד על הבנתו ומאפשר לו לנהל עם הבוחנים שיחה קצרה וממצה גם על הפן התאורטי של המוזיקה.

יודגש, כי ממילא ביצוע של רסיטל בג'אז מחייב את ידיעת התאוריה של המוזיקה על בוריה, שאלמלא כן אין יכולת לנגן את הקטעים הללו ולאלתר עליהם. ועדיין,העבודה הנלווית הינה בהיקף מצומצם, ותכליתה להאיר את עיני הבוחנים, כאמור, ביכולתו של הנבחן לבצע ניתוח מלודי והרמוני של קטע מסוים, להצביע על מאפיינים שפתיים וסגנוניים בסולו, וכמובן להעלות הדברים על הכתב באופן ברור ומשכנע, ולנהל עליהם שיחה קצרה.

ההמלצה הטבעית הינה, שהתלמיד יבצע את העבודה שלו על הקטע המשועתק. הגם ואין זו חובה, הרי שזו הזדמנות פז "להשלים מעגל": להאזין למספר קטעים, לבחור קטע אחד, לשעתק את הסולו וללמוד לנגנו על בוריו עם ההקלטה, ולסיום לנתח את הקטע ולהראות מספר דוגמאות סגנוניות שפתיות מתוך הסולו אותו הוא גם מבצע. הדבר מייצר תפיסה הוליסטית והגיונית, וגם אם אין זו חובה והנבחן יכול לכתוב עבודה גם על קטע אחר או נושא אחר, זוהי המלצתנו העקרונית.

יחד עם זאת, ובכל מקרה, במסגרת העבודה ינותח גם הקטע נשוא הסולו )ה Head ( ניתוח מלודי, הרמוני, צורני וכיו"ב.
סיום הבחינה
הבוחנים יודו לתלמיד ולמלווה ויאחלו לו הצלחה בהמשך דרכו.
הבחינה תערך כ- 25 - 30 דקות.
תוך כדי הבחינה הבוחנים ירשמו לעצמם  הערות על ביצוע של כל יצירה, יאפיינו בהרחבה את מידת שליטתו של התלמיד בחומר המנוגן ויציינו כל פרט חשוב ומשמעותי, שיסייע בהמשך במתן ציון.
הנבחן נדרש להגיע לבחינה בתלבושת ראויה למעמד זה.
האמור לעיל לנבחן ונבחנת ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד !
מחוונים :
על הבוחנים להשתמש במדרג הציונים שנכתב לבוחנים, להניחו על השולחן בזמן הבחינה ולהשתדל להשתמש בטרמינולוגיה מתוך המחוון.
המחוון נוצר על מנת לייצר סטנדרטים אחידים ומתוקפים לכלל הנבחנים והבוחנים.
תת קטגוריות :
מדרג הציונים ותת קטגוריות גנרי על מנת לייצר התייחסות אחידה עד כמה שניתן לכלל הנבחנים.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email