משרד החינוך - הפיקוח על הקונסרבטוריונים
כינוסי תזמורות, מקהלות וצוותים - תשע"ט 2019

הרכבי חליליות

נגן וידאו

קונסרבטוריון הרצליה

נגן וידאו

קונסרבטוריון הרצליה

נגן וידאו

קונסרבטוריון ירושלים - אקדמיה

נגן וידאו

קונסרבטוריון ירושלים - אקדמיה

נגן וידאו

קונסרבטוריון פתח תקוה

נגן וידאו

קונסרבטוריון פתח תקוה

נגן וידאו

קונסרבטוריון קדומים

נגן וידאו

קונסרבטוריון תל אביב

נגן וידאו

קונסרבטוריון תל אביב