מהלך בחינת בגרות - רסיטל - קלאסי

מהלך/שלבי הבחינה ותיאור מתווה לבוחן/ת
הכרות ובדיקת מסמכים
המטרה הכללית להפיג מתחים וליצור אווירה נעימה, שתאפשר לנבחן לבצע את הבחינה בתנאים מיטביים וכן לערוך בדיקה של המסמכים.
ראשית, הנבחן יתקבל בסבר פנים יפים , יוחלפו מס' משפטי היכרות באווירה נינוחה כמו כן בשלב זה יתבצעו התהליכים הבאים :
בדיקת מסמכי הנבחן, קבלת טופס הנבחן, מסירת העבודה הנלווית לבוחנים , מסירת התווים של היצירות המנוגנות לבוחנים, בדיקת והשוואת רפרטואר הבחינה מול הרפרטואר (כולל הפרקים), הרשום לבוחנים בטפסים שהתקבלו ממשרד החינוך
מהלך הבחינה
התלמיד יתחיל את הבחינה ביצירה שהוא בוחר מתוך רפרטואר הבחינה.
(רצוי לשמוע את היצירה הראשונה עד הסוף על מנת לאפשר לתלמיד להתרגל למעמד , להפיג את המתח ולהתחמם כראוי).
נגינת / שירת היצירה המרכזית בע"פ
יצירה זו תנוגן במלואה (אלא אם כן זו יצירה ארוכה מאוד. במצב זה התלמיד ינגן חלק משמעותי מכל פרק ע"פ החלטת הבוחנים. בכל מקרה הבוחנים ישמעו את כל פרקי היצירה ).
יצירה זו אמורה לתת תמונה ברורה לגבי שליטת התלמיד ביצירה מבחינה סגנונית, טכנית , מוזיקלית, תחושת האנסמבל עם המלווה וכו'.
על הבוחנים למלא ציון בכל אחת מהקטגוריות לגבי היצירה המרכזית. ביצוע היצירה יקבל ציון נפרד ללא קשר באם היצירה נוגנה בע"פ או לאו.
נגינת / שירת הקטעים הנוספים
הנבחן ינגן עוד שתי יצירות או יותר, ע"פ אורך היצירות שברפרטואר הבחינה. הבוחנים רשאים להפסיק את שמיעת היצירות, בתנאי שקיבלו רושם מספק על מידת שליטתו של התלמיד ביצירות המנוגנות. הערה: לפני ביצוע כל יצירה על הבוחנים לשאול את הנבחן מס' שאלות אודות היצירה (שם היצירה, שם המלחין, סולם ותקופה).
העבודה הנלווית למבחן הרסיטל
ההתייחסות לעבודה הנלווית תתבצע בסוף הבחינה בלבד, וזאת על מנת שלא להכניס את התלמיד לחרדות לפני תחילת הנגינה. הבוחנים רשאים לשאול את התלמיד לגבי מהות העבודה הנלווית והיכרותו עם המרכיבים המוזיקליים העולים מתוך ניתוח היצירה על מנת להתרשם משליטתו בתכנים הכתובים. הציון על העבודה הנלווית יחולק לשני חלקים : תוכן העבודה . חיבור התלמיד לתכני העבודה, רמת ההבנה וההפנמה של ההיבטים תאורטיים. יש להקדיש שתיים -שלוש שאלות ולא יותר לבדיקת ההבנה והחיבור של התלמיד לעבודה.
סיום הבחינה
הבוחנים יודו לתלמיד ולמלווה ויאחלו לו הצלחה בהמשך דרכו.
הבחינה תערך כ- 25 - 30 דקות.
תוך כדי הבחינה הבוחנים ירשמו לעצמם  הערות על ביצוע של כל יצירה, יאפיינו בהרחבה את מידת שליטתו של התלמיד בחומר המנוגן ויציינו כל פרט חשוב ומשמעותי, שיסייע בהמשך במתן ציון.
הנבחן נדרש להגיע לבחינה בתלבושת ראויה למעמד זה.
האמור לעיל לנבחן ונבחנת ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד !
מחוונים :
על הבוחנים להשתמש במדרג הציונים שנכתב לבוחנים, להניחו על השולחן בזמן הבחינה ולהשתדל להשתמש בטרמינולוגיה מתוך המחוון.
המחוון נוצר על מנת לייצר סטנדרטים אחידים ומתוקפים לכלל הנבחנים והבוחנים.
תת קטגוריות :
מדרג הציונים ותת קטגוריות גנרי על מנת לייצר התייחסות אחידה עד כמה שניתן לכלל הנבחנים.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email