מודל יישובי במוזיקה

צוות תכלול

  • יעוץ ותמיכה פדגוגית
  • פיקוח ומעקב אחר פעילות המודל והתכלול
  • היערכות ימי שיא

דבי זית

מטה פיקוח

עפרה רצאבי

מטה פיקוח

יעל פלדהיים

מחוז צפון

אורלי חרותי

מחוז דרום

גלינה סילבר

מחוז מרכז

אסתי אברמוב

מחוז חיפה

ענת קדוש

מחוז ירושלים